Gelderse Rooslaan

Gelderse Rooslaan 85

(1934)

Monument in Malburgen.

Het Ir. M. A. Brinkman Visser gemaal is het enige gemeentelijke monument van Malburgen. Genoemd naar de toenmalige directeur van Gemeentewerken in Arnhem. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de polder Malburgen en de stadsuitbreiding in Arnhem-Zuid. Drie pompen zorgden voor droge voeten door afvoer van het teveel aan oppervlaktewater. Eén pomp zorgde voor het wegpompen van het water uit de rioleringen naar de Rijn. Deze functie verviel in 1974 door de komst van de Nelson Mandelabrug, waarbij de riolering werd verlegd.

In 2005 stopten de pompen definitief. Vanwege de hoognodige dijkverzwaring (Deltaprogramma) dreigde sloop. Met een extra kleilaag aan de buitenkant van de dijk en het dempen van de sloot werd het tij gekeerd. In 2017 is het gemaal gerestaureerd en heeft het gebouw een woon- en buurtfunctie gekregen. Het gemaal heeft een functionele, zakelijke architectuur en is ontworpen door Gemeentewerken in Arnhem. Daal af naar de duistere diepten van het gemaal, kom kijken naar de imposante Pannevis-pomp en luister naar de verhalen over dit industriële erfgoed.
Wilt u alvast een kijkje nemen in deze museumwoning? Klik dan hier.